Kara nagany w pracy – abc

Kara nagany to jedna z wielu form dyscyplinowania pracownika. Czasami może spowodować, że nasza kariera legnie w gruzach. W niniejszym artykule chcemy  przybliżyć ci ten temat.

Za co można otrzymać naganę?

Tak naprawdę przyczyn jest wiele. Oto niektóre z nich:

  • Pracownik odmawia wykonania polecenia służbowego,
  • Przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwości,
  • Notorycznie spóźnia się do pracy lub opuszcza swoje miejsce pracy wcześniej niż zakłada to umowa, a przy tym nikogo o tym nie informuje,
  • Łamie tajemnicę służbową,
  • Zaniedbuje stanowisko pracy,
  • Unika szkoleń,
  • Dopuszcza się łamania przepisów BHP,
  • Spożywa alkohol w miejscu pracy,
  • Pali w miejscach, gdzie jest to niedozwolone.

Czym się różni kara nagany od kary upomnienia?

Kara upomnienia posiada łagodniejszy wymiar. Możemy ją otrzymać od pracodawcy w momencie jednorazowego spóźnienia się do pracy. Nagana natomiast, musi zostać sporządzona na piśmie, oczywiście po wcześniejszym wysłuchaniu pracownika. Pracodawca w takim dokumencie wskazuje, jaki obowiązek został naruszony, informuje również o prawie, jakie przysługuje do odwołania się od decyzji. O tym, jaką karę otrzyma pracownik, decyduje wyłącznie pracodawca.

Kara nagany z wpisem do akt

Konsekwencją otrzymania nagany jest wpisanie jej w akta pracownika. Jeżeli ten, po upływie roku, poprawi swoje zachowanie i wykaże się odpowiednią postawą – zawiadomienie usunięcia sankcji zostaje wówczas usunięte, a całą sprawę uważa się za zamkniętą.

Zasady sporządzania nagany

Dokument ten powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla pracownika, drugi – zostaje złożony do jego akt osobowych. Co powinien zawierać taki dokument? Przede wszystkim rodzaj naruszenia obowiązku pracowniczego, inaczej mówiąc – przebieg zdarzenia. Następnym elementem jest data, w jakiej doszło do naruszenia obowiązku przez pracownika. Ostatnim już – informacje dotyczące prawa zgłoszenia sprzeciwu oraz terminie jego wniesienia.

Czy istnieje możliwość, aby odwołać się od nagany?

Owszem. Pracownik posiada prawo odwołania, jeżeli twierdzi, że kara została mu przyznana bezpodstawnie. Czas na odwołanie pracownika wynosi 7 dni od momentu zawiadomienia o ukaraniu. W takim przypadku pracodawca na rozpatrzenie niezgody na otrzymanie kary od pracownika ma 2 tygodnie. Jeżeli nie uzna sprzeciwu – musi wyjaśnić powód podjętej przez siebie decyzji swojemu pracownikowi. W przypadku, kiedy pracownik nie otrzyma odpowiedzi od swojego szefa w przeciągu tych 14 dni – karę nagany uważa się za nieważną. Pracodawca powinien też pamiętać o tym, że nie ma prawa, aby karać pracownika wielokrotnie za jedno jego przewinienie.

Teraz już wiesz, co robić i jak się zachować, kiedy u ciebie w pracy dojdzie do takiej nieprzyjemnej sytuacji. Pamiętaj, pracuj tak, abyś nigdy nie otrzymała nagany. Wiedz, że pracodawca też jest człowiekiem, więc jeżeli masz jakieś kłopoty, chcesz o czymś porozmawiać – nie krępuj się! Twój szef na pewno jest wyrozumiały. Wystarczy szczera rozmowa. Dzięki niej możesz osiągnąć wszystko.

Dodaj komentarz