Afazja mowy – czym jest?

Schorzenia neurologiczne oraz różnego rodzaju wypadki, w następstwie, których dochodzi do urazu głowy, są przyczyną wielu poważnych i wymagających długiego leczenia i intensywnej rehabilitacji następstw. Jednym z nich jest zaburzenie funkcji mowy.

Czym jest afazja mowy?

Afazja to częściowe upośledzenie lub całkowita utrata zdolności mówienia przez osobę dorosłą, która już wcześniej tę zdolność posiadała. Z kolei afazja dziecięca określana mianem dysfazji stanowi pierwotne zaburzenia zachowania językowego, w wyniku których upośledzeniu ulega proces nabywania umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy.

Afazji często towarzyszą też objawy, takie jak: zaburzenia orientacji przestrzennej, niemożność skupienia uwagi i upośledzenie pamięci. Następstwami zaburzeń mowy, zwłaszcza u młodych osób, bywają często stany depresyjne, agresja, nadwrażliwość i gwałtowne zmiany nastroju.

Przyczyny afazji mowy

U osób dorosłych głównymi przyczynami zaburzeń funkcji mowy są udary mózgu oraz wypadki. W wyniku udaru dochodzi do nagłego niedokrwienia określonych obszarów mózgu, a w jego następstwie do śmierci niedotlenionych i niedożywionych komórek mózgowych. Polska jest krajem o bardzo wysokim wskaźniku umieralności poudarowej oraz liczby osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową i umysłową w jego wyniku. Z paraliżem i afazją mowy boryka się bardzo duża grupa pacjentów w wieku od 40 do 70 lat, którzy przeszli udar mózgu. Czynnikami przyczyniającymi się do jego wystąpienia są: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, otyłość, cukrzyca oraz alkoholizm. Powypadkowe trudności z mową wynikają natomiast z mechanicznego uszkodzenia mózgu, a proces ich leczenia jest z reguły bardzo skomplikowany.

Z kolei przyczyny afazji dziecięcej są stosunkowo trudne do ustalenia. Lekarze upatrują ich w okołoporodowych uszkodzeniach mózgu, zaburzeniach w rozwoju mózgu w pierwszym trymestrze ciąży oraz mechanicznych uszkodzeniach czaszki dziecka. Może się ona pojawić także w wyniku zapalenia mózgu lub być następstwem długotrwałego działania szkodliwego promieniowania.

Leczenie afazji mowy

Wychodzenie z afazji mowy to proces bardzo żmudny i długotrwały, wymagający ogromnego zaangażowania ze strony pacjenta, jego rodziny oraz całego zespołu medycznego. U osób po udarach proces rehabilitacji, zarówno ruchowej, jak i mowy, należy rozpocząć jak najszybciej. Z reguły ma to miejsce jeszcze podczas pobytu chorego w szpitalu. Pacjent codziennie pracuje z neurologopedą, a po powrocie do domu przez wiele tygodni, a nawet miesięcy wykonuje indywidualnie dobrane przez specjalistę ćwiczenia. U dzieci przebieg procesu leczenia i rehabilitacji jest ściśle uzależniony od przyczyny wystąpienia afazji. Biorą w nim udział specjaliści z dziedziny neurologii, logopedii oraz psycholodzy dziecięcy.

Pomimo iż proces wychodzenia z zaburzeń mowy jest długi i trudny, warto w nim wytrwać, ponieważ zaniechanie terapii mowy bardzo często skutkuje wystąpieniem w przyszłości zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych i trudności w nawiązywaniu relacji społecznych.

Dodaj komentarz