Psychologia: Neuropsychologia

Neuropsychologia bada związki pomiędzy mózgiem i układem nerwowym człowieka a procesami poznawczymi, psychiką i zachowaniem. Artykuły w tej sekcji dotyczą tego jak działa mózg, jak go trenować oraz jak zaburzenia i uszkodzenia mózgu mogą wpływać na zdrowie i życie.