Kompetencje miękkie – lista

W przebiegu procesu rekrutacyjnego, oprócz wykształcenia i doświadczenia zawodowego, pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na tak zwane kompetencje miękkie. Warto więc przyjrzeć się im bliżej i poznać metody dzięki, którym będziemy osiągać lepsze wyniki, nie tylko na polu zawodowym, ale i prywatnym.

Co to są kompetencje miękkie?

Popularne Life sills, czyli umiejętności życiowe, zwane miękkimi, to zestaw cech, na których oparte jest nasze funkcjonowanie społeczne. Należą do nich wszystkie postawy i zachowania budujące umiejętności interpersonalne i pozwalające na efektywne współdziałanie w środowisku pracy i poza nim. Lista najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji miękkich przedstawia się następująco:

-kreatywność– dzięki umiejętności wyjścia poza utarte schematy myślowe, udaje się rozwiązać więcej problemów i znaleźć lepsze bardziej innowacyjne rozwiązania.

-elastyczność- wyraża się ona w sposobie reagowania na zmiany i metodach dostosowywania się do nich.

-miłe usposobienie- osoby niemiłe, aroganckie i wywyższające się są zdecydowanie niżej oceniane przez pracodawców, nawet jeśli ich kompetencje formalne są bardzo wysokie, warto o tym pamiętać.

-umiejętność pracy w grupie- jest w wielu przypadkach kluczowa bowiem, harmonijna współpraca członków zespołu gwarantuje większą skuteczność.

-niezawodność– pod tym pojęciem kryją się takie cechy jak punktualność, terminowe wykonywanie powierzonych zadań i wykonywanie obowiązków na 100% swoich możliwości w danym obszarze.

-przejmowanie inicjatywy- chęć podejmowania działania, szukania nowych rozwiązań, tworzenie innowacyjnych bardziej wydajnych metod pracy i wcielanie ich w życie.

-zdolność łączenia i wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin- czyli tak zwane crossowanie, które pozwala patrzeć w szerszej perspektywie i dzięki temu osiągać dużo lesze wyniki.

-umiejętność pracy w szumie informacyjnym– jest to umiejętność przefiltrowania dużej ilości informacji i wyselekcjonowania tych, które są w danym momencie potrzebne.

-efektywne zarządzanie czasem– umiejętność planowania działań swoich i podległego zespołu w określonym zakresie czasowym, tak aby wydajność pracy była jak najwyższa.

Dlaczego Life skills są takie ważne i czy można się ich nauczyć?

Wysoki poziom kompetencji miękkich ma szczególne znaczenie przy rekrutacji liderów- dyrektorów i managerów zarządzających zespołami oraz osób pracujących przy bezpośredniej obsłudze klienta (sprzedawcy, marketingowcy, doradcy). Komunikatywność i operatywność są jednak pożądane właściwie na każdym stanowisku pracy, dlatego warto zadbać o ich rozwój. Pomogą nam w tym liczne publikacje z zakresu rozwoju osobistego. Możemy również zwrócić się o pomoc do coacha lub psychologa, który pomoże nam takie kompetencje wytrenować. Duże znaczenie w procesie ich poszerzania ma otwartość na zmiany i chęć podejmowania działania w nieznanych sobie dotąd obszarach.

Osoby mniej komunikatywne i niepodejmujące w życiu inicjatywy mają mniejsze szanse na sukces. Warto popracować nieco nad sobą i wzmocnić te umiejętności, które przychodzą nam z trudem.

Dodaj komentarz