Trening interpersonalny, co to takiego?

Treningi podnoszące zdolności interpersonalne odbywają się w postaci zajęć grupowych. Mają one na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych osób biorących w nim udział. Upraszczając, trening taki uczy bycia oraz funkcjonowania wśród ludzi.

Cel treningu

Głównym celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z wzajemnym komunikowaniem się. Ma on również na celu zwiększenie wrażliwości zarówno na innych, jak i na samych siebie. Podczas zajęć dowiadujemy się dużo o swoich zachowaniach, o tym, jak inni je odbierają. Poznajemy własne uczucia, doświadczamy ich nawzajem a także uczymy się jak je wyrażać. Przy okazji dowiadujemy się również, jak robić to w prawidłowy, nieraniący innych sposób. Jest to jedyna okazja do wykonywania eksperymentów związanych z naszymi zachowaniami. Trening pomaga też odkryć nowe, nieznane formy współpracy z innymi ludźmi.

Trening interpersonalny nie ma na celu krytykowania ani zmieniania naszego dotychczasowego postępowania. Chodzi w nim jedynie o ich zrozumienie, jak również o zrozumienie odczuć innych osób z nami przebywających. Ponadto nie skupia się on na zdarzeniach z przeszłości i nie pełni funkcji treningu terapeutycznego. Ważne jest w nim jedynie to, co dzieje się w danej chwili.

Jak wygląda trening?

Trening przypomina eksperyment, ma formę pracy w grupie. W skład grupy wchodzi zwykle nie więcej niż 10 osób. Im większe będzie zaangażowanie jego uczestników, tym większe odniosą oni korzyści. Przed przystąpieniem do treningu należy wyznaczyć sobie cel oraz obszar, nad którym chcemy pracować. Pozwoli nam to na efektywniejsze wykorzystanie czasu trwania treningu.

Na wstępie trener przeprowadza konsultację z uczestnikami w celu poznania ich potrzeb oraz dostosowania charakteru treningu. Wymagany jest wygodny ubiór zapewniający wygodę i możliwość siedzenia na macie lub materacu. Na czas spotkania należy również wyłączyć telefon komórkowy. Wszystko to pomoże skoncentrować się na własnych potrzebach oraz relacjach z pozostałymi uczestnikami.

Jeśli podejmujemy decyzję o rozpoczęciu treningu to starajmy się go nie przerywać i uczestniczyć w każdych zajęciach. Tylko wtedy uda nam się osiągnąć założony na początku cel.

Dla kogo jest przeznaczony?

Trening kształtujący umiejętności interpersonalne stworzony jest głównie dla osób zainteresowanych rozwojem swojej osobowości, chcących poprawić swoją samoświadomość. Polecany jest także tym, którzy mają problemy z funkcjonowaniem w grupie oraz zrozumieniem cudzych zachowań.

Trening ten polecany jest również osobom pracującym z ludźmi np. lekarzom, psychologom, terapeutom. Bardzo często zdarza się, że tego typu treningi pojawiają się w ramach szkoleń w firmach. Mają wówczas na celu podniesienie jakości współpracy jego uczestników, zintegrowania grupy oraz ułatwienia rozwiązywania problemów interpersonalnych.
Kto jeszcze może skorzystać, uczestnicząc w treningu interpersonalnym? Z pewnością każdy, komu zależy na:

  • poszerzeniu swojej samoświadomości;
  • zwiększeniu poczucia odpowiedzialności;
  • zrozumieniu własnych nawyków;
  • uzyskaniu informacji o tym, jak reagują na niego inni;
  • przełamaniu stereotypów na temat niektórych zachowań.

Podczas treningu nie należy nikogo udawać. Takie zachowanie może skutkować uzyskaniem nieprawidłowych informacji na swój temat. Ważne jest, aby nie łączyć dni treningowych z ważnymi i stresującymi nas wydarzeniami. Nie może być to czas większych problemów, ponieważ wówczas o wiele trudniej o bycie sobą.

Dodaj komentarz