Dwuczynnikowa teoria Herzberga – co to takiego?

W każdym przedsiębiorstwie, korporacji – małej czy dużej kluczowym elementem działań jest motywowanie do pracy zatrudnionych osób. Każdego roku wiedza na ten temat jest coraz bogatsza, a co za tym idzie, motywowanie staje się coraz łatwiejsze.

Dwuczynnikowa teoria Herzberga – co to takiego?

Psycholog zajmujący się teorią motywacji w latach pięćdziesiątych – Frederick Herzberg, stworzył dwuczynnikową teorię motywacji, która należy do najpopularniejszych w swej dziedzinie. Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie księgowych i inżynierów, z którymi Herzberg rozmawiał na temat tego, co zadowala ich w pracy, a co zniechęca, psycholog wyciągnął wnioski dotyczące motywacji, która odbywa się przy pomocy dwóch czynników – motywatorów, które stanowią czynniki wewnętrzne, a także czynników higieny, które mają wpływ na pracowników zewnętrznych.

Motywatory mają ogromny wpływ na stosunek do wykonywanego zadania i informują one, czy powierzone zadanie odczuwane jest jako pozytywne, czy negatywne. Prowadzą do odczucia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Sześć motywatorów, zapewniających podwładnym zaspokojenie potrzeb i uczucie spełnienia w pracy…

Uznanie – docenienie pracownika i zauważanie jego sukcesów.

Osiągnięcia – rozwiązywanie problemów, szansa na doprowadzenie zadania do końca.

Awanse – zmiany powodujące poprawę życia pracownika.

Praca – możliwość wykonywania pracy i powierzonych zadań.

Odpowiedzialność – pozostawienie na pracowniku realnej odpowiedzialności.

Rozwój – umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń i możliwość poszerzenia umiejętności.

Wymienione czynniki wpływają na siebie nawzajem, gdyż możliwość rozwoju to efekt zdobytych osiągnięć, a te wpływają na perspektywę awansowania. Świadomość, że praca służy konkretnym powodom, daje pracownikom realne zadowolenie z jej wykonywania.

Brak czynników higienicznych powoduje automatyczne niezadowolenie. Otoczenie, w jakim pracujemy, ma bardzo istotne znaczenie: nie daje ono co prawda poczucia spełnienia w pracy, ale może w sposób znaczący obniżyć poziom motywacji. Herzberg do takich czynników zalicza:

Kierownictwo – uczciwość i kompetencje przełożonych.

Wynagrodzenia – pensja podstawowa plus premie, dodatki i inne świadczenia finansowe.

Pewność pracy – poczucie spokoju i stabilności zatrudnienia.

Polityka przedsiębiorstwa – podejście do pracowników i kierunki rozwoju.

Relacje międzyludzkie – Atmosfera i relacje, jakie panują w firmie.

Warunki pracy – fizyczne warunki wykonywania obowiązków.

Pozycja w firmie – zajmowane stanowisko, czynniki wyróżniające od innych takie jak: służbowy samochód, komputer itp.

Życie osobiste – wpływ pracy na życie prywatne, a także to, co można dzięki niej zapewnić sobie i rodzinie.

Herzberg w swej teorii mówi, że prawidłowe działanie czynników motywujących jest zależne od czynników higieny. Jedynie poprawne funkcjonowanie obu tych elementów jest gwarancją poczucia satysfakcji pracowników i polepszenia ich efektywności.

Dodaj komentarz