7 wskazówek, na odkrycie swojej drogi życiowej

Prawdziwego szczęścia doświadczyć możemy jedynie wtedy, gdy żyjemy w zgodzie z samym sobą, robiąc to, co sprawia nam przyjemność i daje radość. Jak jednak odnaleźć swoją drogę, którą będziemy podążać?

  • Hobby jako wyznacznik życiowej drogi

Każdy z nas ma jakąś pasję, coś, co uwielbia robić i robi wyjątkowo dobrze. Hobby jest dla nas sposobem na spędzanie czasu wolnego, sprzyja relaksowi oraz stymuluje nasz rozwój. Nasze zainteresowania mogą nam pomóc także w wyborze życiowej drogi. Niejednokrotnie osoby, które odważnie decydują się na połączenie pasji z zawodem, odnoszą spektakularny sukces.

  • Świadomość swoich zasobów oraz umiejętności

Rozwijamy się przez całe życie i całe życie się poznajemy, każdego dnia dowiadujemy się o sobie nowych rzeczy. Podczas podejmowania decyzji na temat tego w jaką stronę chcemy iść w życiu, warto brać pod uwagę to, co wiemy o sobie: swoje mocne i słabe strony, posiadane zasoby oraz zdolności, np. empatia w zawodzie lekarza.

  • Ciekawość świata i podejmowanie wyzwań

Istotną kwestią w poszukiwaniu swojej drogi życiowej jest ciekawość poznawcza, czyli interesowanie się wieloma rzeczami, chęć zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności.

  • Próbowanie wielu rzeczy w celu zdobywania doświadczeń

Aby wybrać drogę dla siebie, musimy po prostu próbować, testować, sprawdzać, czy dany kierunek nam odpowiada. Najlepiej zrobimy to poprzez robienie w życiu wielu rzeczy, celem zdobywania doświadczeń, tak pomocnych w dokonywaniu ostatecznego wyboru. Warto podejmować się prac dorywczych, próbować nowych potraw, uczyć się języków obcych. Nigdy nie wiadomo kiedy odkryjemy swoje życiowe powołanie oraz jaka wiedza i umiejętności okażą się nam przydatne.

  • Posiadanie marzeń i realizowanie ich

Marzenia są w życiu istotne, porządkują je oraz nadają mu cel. W przypadku poszukiwania swojej drogi również może tak być: jeśli wiemy, czego pragniemy to wiemy, do czego chcemy dążyć.

  • Obserwowanie otoczenia i wyciąganie wniosków

W wyborze drogi życiowej pomocna może okazać się obserwacja tego, co nas otacza: to, do czego przywykliśmy, a czego na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy. Być może w naszym otoczeniu jest ktoś lub coś, co stać się może inspiracją w dalszym działaniu. Dla przykład, chodząc na spacery zauważamy dużo pól uprawnych, drzew owocowych, kwiatów. Daje to możliwość założenia pasieki, z której pozyskujemy miód, co staje się naszą pracą zarobkową.

  • Otwartość i elastyczność w wyborze drogi

Nikt nie powiedział, że jeśli już podejmiemy decyzję, musimy się jej trzymać do końca życia. Pozostawanie otwartym i elastycznym pozwoli na ewentualne korygowanie wyborów. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że każde doświadczenie nas wzbogaca. Nie musimy iść jedną drogą. Możemy próbować wielu lub przeplatać je ze sobą, np. wykonywać dwa zawody lub łączyć karierę z prowadzeniem domu.

Droga, którą idziemy

Stosując się do powyższych wskazówek, z pewnością wybór życiowej drogi okaże się łatwiejszy ale i przyjemniejszy. Pamiętajmy, by pozostać elastycznym i ciekawym tego, co nowe. By mieć otwarte oczy, uszy i słuchać samego siebie.

Dodaj komentarz